RB3025-562x600

Ray-Ban RB3025 No ratings yet.

  • Metal frame
  • Glass lens
  • non-polarized
  • Lens width: 58 mm
  • Lens height: 49 mm
  • Bridge: 14 mm
  • Arm: 135 mm

Please rate this

Call Now

 Head office:
Add: 560 Hai Ba Trung Str., Hoi An City – Viet Nam,    
Hotline: (+84)70.46.45.207
Tel: (+84).235.3917.404
Email: matkinhsaigonhoian@gmail.com

Việc làm nghệ an , Việc làm mới nhất nghệ an